Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.art-torty.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną wyrobów cukierniczych za pośrednictwem internetu, skierowaną do konsumenta oraz przedsiębiorcy, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem sklepu jest firma Art Tort–Pracownia Tortów Artystycznych Luiza Ukleja-Nonas NIP: 898-178-93-55 z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 86, tel. 604916070, adres mail: tortywrocław@o2.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Zamawiającym.

4. Zakłada się, że Zamawiający składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

5. Wszystkie ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT).
6
. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie www.art-torty.pl są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych.
7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składając zamówienie na stronie Sklepu składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu.

§ 2
Sk
ładanie zamówień

1. Zamówienia w Sklepie internetowym może składać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

2. Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówienia zamieszczonego w Sklepie, mailowo tortywroclaw@o2.pl lub telefonicznie. Zamówienia złożone inną drogą niż poprzez Sklep, oznaczają że Zamawiający zapoznał się z Regulaminem Sklepu i zaakceptował go.

3. Założenie Konta w Sklepie jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Zamawiającego.

4. Konto daje Zamawiającemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Zamawiającego w Sklepie, sprawdzanie informacji o statusie realizacji zamówienia czy samodzielna edycja danych Zamawiającego.

5. W celu złożenia Zamówienia poprzez formularz Sklepu, Zamawiający dodaje produkt do koszyka za pomocą przycisku „dodaj do koszyka”. Dla stron wiążące są informacje zamieszczone na stronie obok zamawianego produktu, takie jak: charakterystyka towaru, cena, termin realizacji, sposób dostawy.

6. W celu realizacji Zamówienia, w kolejnym kroku, konieczne jest podanie przez Zamawiającego danych osobowych pozwalających na weryfikację osobową. Konieczne jest również podanie adresu dostawy: imię i nazwisko odbierającego, oraz dokładnego adresu dostawy zamówienia, wraz z danymi kontaktowymi: nr telefonu, e-mail.

7. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzyma automatyczne potwierdzenie wysłane drogą e-mailową informujące, że Zamówienie dotarło do Sklepu, nie oznacza jednak przyjęcia go do realizacji.

8. Zamówienia najlepiej składać ok 14 dni przed planowanym terminem imprezy. Wyjątkiem są uroczystości w maju i czerwcu, kiedy to mamy sezon komunijny. Zamówienia można również składać, o ile będzie jeszcze wolny termin, na minimum 72 godziny przed realizacją. Sklep jednak zastrzega sobie prawo do anulowania takiego zamówienia w przypadku dekoracji wymagającej więcej czasu na jej realizację.

9. Na niektóre dni wolne np. święta, Zamówienia mogą nie zostać przyjęte, bądź ich cena może ulec zmianie.

 

§ 3

Realizacja zamówienia

1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez przedstawiciela Sklepu Zamawiającemu osobnej wiadomości e-mail, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku nieotrzymani takiego maila w przeciągu 24 godzin prosimy o ponowny kontakt ze Sklepem.

2. Zamawiający otrzymuje także e-mail z podsumowaniem zakupów, łączną kwotą do zapłaty oraz numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacić należność, jeśli nie została wybrana płatność on-line.

3. Zamówienia nieopłacone w ciągu 24 godzin po zamówieniu, lub na trzy dni przed realizacją, zostają anulowane.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przeciągu 48 godzin np. z powodu braku wolnego terminu, zbyt krótkiego czasu od zamówienia do realizacji, wątpliwości co do autentyczności danych bądź sposobu zapłaty. W przypadku opłaconego już Zamówienia, Sklep zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 3 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich dla których została zawarta Umowa Sprzedaży.

5. W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży nawet w dniu realizacji Zamówienia, ale tylko z uzasadnionych i potwierdzonych odpowiednim dokumentem, przypadkach losowych tj. nagła choroba. O fakcie odstąpienia od Umowy Zamawiający zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6. Zamawiający może anulować Zamówienie zanim zostanie przyjęte do realizacji.

7. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania lub zmiany w Zamówieniu na prośbę Zamawiającego w wyjątkowych przypadkach, ale tylko wtedy gdy Zamówienie nie jest jeszcze w trakcie realizacji, czyli na nie mniej niż 48 godzin przed godziną dostawy.

8. Sklep zastrzega sobie możliwość spóźnienia z dostawą do 30 minut przekraczające przedział czasowy podany przez Zamawiającego.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do niewielkich różnic zrealizowanych Zamówień w stosunku do zamieszczonych na zdjęciach przykładów tortów, które są punktem wyjścia do realizacji. Wszystkie elementy dekoracyjne wykonywane są ręcznie, mogą również odbiegać kolorystycznie od prezentacji na monitorze. Wszelkiego rodzaju elementy dekoracyjne tj. np. figurki, kwiaty mogą być usztywniane, mocowane za pomocą drewnianych wykałaczek lub słomek do napojów. Dokładnych informacji o produkcie można uzyskać po adresem mailowym tortywroclaw@o2.pl, lub telefonicznie 604 916 070.

10. Z chwilą odebrania Zamówienia na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. Po odebraniu Zamówienia produkty należy przechowywać w warunkach chłodniczych. Sugerowany czas przydatności do spożycia to 48 h.

11. Sklep internetowy art-torty.pl przyjmuje Zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Natomiast kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku od 9-17, oraz w soboty i w przypadku dostawy również w niedziele w godzinach 10-16.

 

§ 4

Formy płatności

1. Płatności za zamówienia możliwe są w formie wpłaty całości bądź zadatku, poprzez:

- przelewem zwykłym na konto Art Tort Pracownia Tortów Artystycznych Luiza Ukleja-Nonas nr konta 40 1140 2004 0000 3102 7958 3567 - przedpłata

- przelewem online,  podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

Przelew tradycyjny dokonuje się na rachunek bankowy Sprzedającego podany na stronie sklepu. Zamówienie będzie realizowane dopiero po wpłynięciu należności na konto. W przypadku płatności internetowych, zamawiający dokonuje płatności w momencie składania zamówienia.

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Art. 27, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków określonych w art.38. Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy pkt 1, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; pkt.3, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
2. Zamawiającemu towar w Sklepie internetowym art-torty.pl, nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu produktów oferowanych w ww Sklepie, oraz na wytworzeniu produktu pod indywidualne wymagania Zamawiającego, co może utrudniać jego dalszej odsprzedaży w razie odstąpienia od Umowy.

 

§ 6

Reklamacja i gwarancja

1. Podczas odbioru torawu Zamawiający powinien sprawdzić produkt., czy jest zgodny z zamówieniem i czy nie został uszkodzony podczas transportu. Sprawdzenie to musi się odbyć w obecności dostarczającego, który jest jednocześnie przedstawieielem Sklepu. Reklamacja powinna zostać potwierdzona obustronnie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający ma prawo złożyc reklamację, dostarczającemu, lub porozumienia się co do ewentualnego rabatu w ramach rekompensaty.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności w późniejszym czasie, np. w smaku, Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem zanim Zamówienie zostanie skonsumowane. Zgłoszone wady produktu przyjmowane są w postaci pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. W celu rozpatrzenia reklamacji Sklep może poprosić Zamawiającego o przesłanie dokumentacji fotograficznej, bądź poprosić o przesłanie na ustalony adres - na koszt Sklepu - reklamowanego produktu.

4. Po upływie 24h od momentu odbioru Zamówienia reklamacji nie przyjmujemy.
5. Reklamacji nie podlegają niewielkie różnice względem zamieszczonego na stronie zdjęcia przykładowego tortu, realizacja może nie być w 100% jej kopią.
6. Reklamacji nie podlega produkt, który nie został zwrócony Sprzedającemu.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 3 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. Sklep poinformuje Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailowo, bądź telefonicznie.
7
. Zwrot pieniędzy może nastąpić jedynie po zwrocie towaru.
8. Zamawiający otrzyma zwrtot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości poniesionych kosztów związanych z danym Zamówieniem.
9. W przypadku zwrotu gotówki, zostanie ona przelana na konto Zamawiającego.
10. Spóźnienie z dostawą Zamówienia nie przekraczajace 30 minut ,nie może być podstawą do odmowy przyjęcia Zamówienia, ani nie jest podstawą do reklamacji.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych Zamawiających zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych podczas zakładania Konta w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do założenia i prowadzenia Konta.

3. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
4. Podane przez Klienta dane osobowe w związku z Kontem będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz w celu realizacji zamówień złożonych poprzez Sklep.

5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6. Sklep art-torty.pl nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępniania poprzez Klienta, osobom trzecim haseł, dostępów do kont, loginów, oraz innym osobom, które bez wiedzy Klienta czy Sklepu, weszły w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem, czyli w drodze kradzieży danych osobowych, włamań na konta pocztowe, czy włamań do systemów informatycznych.

7. Wypełnienie formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym zakresie.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Sklep www.art-torty.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującego w momencie składania Zamówienia.

2. Wszelkie zdjęcia, znaki towarowe, opisy, nazwy zamieszczone na stronie, są własnością Sklepu art-torty.pl i podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83 ze zm.), dlatego zabrania się wykorzystywania ich bez pisemnej zgody Sklepu.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie.

4. Oferta dostępna na stronie internetowej art-torty.pl jest ważna w dniu jej publikacji i codziennie może być modyfikowana.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014  poz. 827) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego;

6. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie art-torty.pl. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień i informacji zawartych w Regulaminie.

 

Art Tort | ul. Kosynierów Gdyńskich 86/4 | 51-687 Wrocław | woj. dolnośląskie | tel. 604 91 60 70 | e-mail: kontakt@art-torty.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl